Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA 

Krok I.

Kontakt so zúčastnenými stranami.

 

Samotnému mediačnému stretnutiu predchádza kontaktovanie mediátora jednou zo strán. Prvý kontakt sa môže uskutočniť viacerými spôsobmi.

 

Krok I   Jedna zo strán osloví  mediátora

   Mediátor osloví strany v spore

   Jedna zo strán osloví autoritu a tá ju odporučí mediátorovi

   Autorita odporučí strany na mediáciu

 

 


Krok I úloha Mediátora:

  • Mediátor si vypočuje, prečo sa strany sporia.
  • Overi si, či strany chcú skutočne riešiť svoj konflikt.
  • Zisti a ujasni si, či sa konflikt dá mediovať.
  • Vysvetli stranám, čo môžu od mediácie očakávať.

 

Ak sa pristúpi k mediácii, mediátor poučí strany celkovo o mediácii tak po principiálnej ako i právnej stránke, oboznámi zúčastnených o všetkých právach a povinnostiach.

  • Dohodne sa deň a hodina mediačného stretnutia.

 Krok I 2