Krok III.

Rekonštrukcia sporu

Strany za pomoci mediátora sa dohodnú, ktorá bude rozprávať svoj príbeh ako prvá. Tento krok sa nazýva aj ako neprerušovaný čas. Obe strany môžu bez vzájomného prerušovania vyrozprávať svoj príbeh.

Krok III. úloha Mediátora:

  • Overi si, či správne porozumel dôležitým faktom sporu
  • Pomenuje pozitívne a negatívne emócie spojené s konfliktom
  • Zisťuje záujmy strán a zapisuje ich
  • Stráži priebeh komunikácie
  • Pomáha viesť dialóg
  • Zosumarizuje výpoveď jednej strany na podstatne body a uisti sa, či to správne pochopil.
  • Obráti sa na druhú stranu a reprodukuje výpoveď prvej strany

 

Krok III