Krok IV.

Definovanie sporu

 

Definovanie sporných bodov je pomenovanie tých miest v konflikte, kde strany potrebujú od druhej strany, aby urobila, alebo prestala robiť niečo na uspokojenie jej záujmov.

Krok IV. úloha Mediátora:

  • Definovať  podstatu sporu a body, na ktoré sa strany pozerajú odlišne
  • Definovať, čo majú strany spoločné, čo ich spája
  • Pomáhať formulovať stranám ich pocity, potreby a záujmy, pomáhať im aby sa strany navzájom pochopili
  • Pomáhať stranám ppreorientovať sa z toho, čo sa stalo k tomu, ako môžu dosiahnuť to, čo chcú v budúcnosti
  • Zosumarizovať všetky spoločné a sporné body a overiť si ich, či sú pomenované správne
  • Navrhnúť niektorý z bodov na riešenie v ďalšom kroku

 Krok IV