Krok V.

Tvorba možností riešenia

Tento krok smeruje ku konkrétnym riešeniam. Mediátor pomáha k vyjednávaniu spoločnej dohody.

Táto fáza obsahuje tri kroky:

  1. Vymýšľanie návrhov riešenia
  2. Vyberanie návrhov, ktoré stranám vyhovujú
  3. Dojednávanie riešení z vyhovujúcich návrhov

Krok V

Krok V. úloha Mediátora:

  • Podporiť strany, aby dávali svoje návrhy na riešenie
  • Stará sa o to, aby boli návrhy konkrétne
  • Zdôrazňuje ústretovosť jednotlivých návrhov, podporuje a spája návrhy
  • Necha strany vybrať riešenie, pomáha pri dolaďovaní a konkretizácii
  • Vedie strany k výberu najlepšieho riešenia
  • Dohliada aby sa riešili všetky problémy a sporné body