Krok VI.

Napísanie dohody

Spísanie dohody slúži ako doklad o tom, že mediácia sa urobila a ako presný zápis toho, na čom sa strany dohodli pri riešení sporu.

 

Krok VI. úloha Mediátora:

  • Samostatne zaznamená jednotlivé body dohody
  • Neprisudzuje nikomu vinu
  • Nepodmieňuje prísľuby za iné prísľuby
  • Zapisuje konkrétne správania a činnosti, ktoré majú vykonať obe strany. Píše konkrétne činnosti, dátumy, hodiny, miesta...
  • Zakomponuje do dohody alternatívne riešenia
  • Prečíta nahlas návrh dohody a upraví ju podľa želania strán
  • Konečnú verziu dohody strany prečítajú a podpíšu

 Krok VI