Ochranári

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Open Panel

Search

http://www.mediator.vivere.sk/images/slideshov/01%20slide%20b.jpg

Ako sa z účastníkov konania stali účastníci mediácie

Ochranári

Život je príliš krátky na to, aby sme si mohli dovoliť byť malí. (Jan Masar)

Spor zástupcov štátnej prírodnej rezervácie na východnom Slovensku s hniezdami  vzácnych sťahovavých vtákov a s firmou, ktorá v tesnom susedstve prírodnej rezervácie získala právo na ťažbu štrku.

Stanovisko ochranárov po monitorovaní činnosti ťažby štrku je veľmi kategorické – prašnosť, hlučnosť a pohyb mechanizmov prekračujú dohodnuté hodnoty, čo má za následok postupné znižovanie stavu vtáctva, navyše sa ťažbou údajne porušil vodný ekosystém, začalo sa vysychanie neďalekých  lužných lesov, čo spôsobuje úbytok prirodzených hniezdisk.

Medzi ochranármi a ťažobnou firmou prebehlo niekoľko rokovaní, ktoré však skončili neúspešne. Ochranári argumentovali následkami, ťažobná firma zmluvou a výsledkami meraní, ktoré nedokazovali porušovanie stanovených hodnôt hlučnosti a prašnosti, resp. prekračovaním ťažobných kvót či porušovaním podmienok. Súčasťou ich tlaku na ťažobnú firmu bola aj blokácia ciest, ťažobná firma vzápätí podáva trestné oznámenie a súbežne žalobu s návrhom na predbežné opatrenie nerušenia výkonu podnikateľskej činnosti.OnlySo Mediátor

Ochranári zasa na základe pozitívnych skúsenosti s mediáciou, ktorú im tlmočili francúzski kolegovia obrátili na mediačné centrum, tuto formou  mimosúdneho riešenia napokon súhlasili aj zástupcovia ťažobnej firmy.

 Treba povedať, že toto mediačné konanie je pomerne zaujímavé a to v tom smere, že hoci sa začalo pred vyše rokom, doteraz sa neskončilo a to podčiarknime v pozitívnom slova zmysle. Prečo? Osobnosť košického mediátora bola zrejme natoľko výrazná, že obe strany sa v jeho kancelárií stretávajú raz za mesiac  resp. podľa potreby a hodnotia plnenie mediačnej dohody. Jej niektoré body sú nasledovné – ťažobná firma utlmí práce počas obdobia, ktoré je podľa ochranárov kľúčové pre biorytmus vtáctva, použije menej hlučné nákladné automobily a pravidelne budú polievať prašné poľné cesty.

A ešte jeden moment, ktorý je pre mediáciu príznačný. Obe strany, v tomto prípade najmä ochranári neskončili pri kompromise, ale išli ďalej. Ochranári sa zaviazali, že v spolupráci s príslušným odborom VÚC skúsia vytipovať lokality v blízkosti tej súčasnej, ktoré však nesusedia s prírodnou rezerváciou a ktoré by sa dali poskytnúť ako výmena za utlmenie súčasnej ťažby.

Samozrejme, problém sa na súde neriešil, súdne poplatky boli vrátené a z účastníkov súdneho konania sa stali spolupracujúci partneri.

 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 

Ponúkame Vám profesionálne služby  - Mediátor - Mgr. Rastislav ZIMA

Ak mate záujem  prekonzultovať konflikt alebo spor, neváhajte a kontaktujte nás kedykoľvek.

Save

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.