Sadzobník

Práve tu je 33 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Open Panel

Search

http://www.mediator.vivere.sk/images/slideshov/01%20slide%20b.jpg

Sadzobník mediácie.

  • Stanovenie ceny je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie.

 

Úkony súvisiace s mediáciou

platné pre každého z účastníkov mediačného konania

Informácie o mediácii, objednávka termínu

0,- €/hodinu

Konzultácia,  posúdenie prípadu, služby a administratívne práce

55,- €/hodinu

Začatie mediácie

65,- €/hodinu

Zápis dohody do Knihy Mediácií

10,- €

Vyhotovenie potvrdenia začiatok, koniec mediácie

25,- €

Vyhotovenie potvrdenia pre účely súdneho konania

40,- €

Vyhotovenie dohody, ktorá je výsledkom mediácie, zápisnice alebo iného písomného dokladu

75,- €

 

V prípade, že druhý účastník mediácie výzvu prijme,

cena za mediáciu sa stanovuje podľa bodov I. - III. cenníka.

 

I. Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

(fyzické a právnické osoby)

Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore

fyzické osoby – podnikatelia

85,- €/hodinu

Právnické osoby – podnikatelia

150,- €/hodinu

Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore

do 3 320,- €

140,- €/hodinu

nad 3 320.- € do 6 640,- €

7 % z hodnoty

nad  6 640,- € do 16 600,- €

6 % z hodnoty

nad 16 600,- € do 33 200,- €

5 % z hodnoty

nad 33 200,- € do 66 400,- €

2 % z hodnoty

nad 66 400,- €

1 % z hodnoty

 

II. Mediácia v občianskych sporoch

(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)

Nemajetkové občianske spory

fyzické osoby

95,- €/hodinu

Majetkové občianske spory

do 1660,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

100,- €/hodinu

nad 1660,- €

150,- €/hodinu

 

III. Mediácia v štátnom sektore

(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

Nemajetkové a pracovnoprávne spory v štátnom sektore

 Nemajetkové a PPS

120,- €/hodinu

Majetkové spory v štátnom sektore

do 3 320,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

150,- €/hodinu

nad 3 320,- € do 6 640,- €

10 % z hodnoty

nad 6 640,- € do 16 600,- €

6 % z hodnoty

nad 16 600,- € do 33 200,- €

4 % z hodnoty

nad 33 200,- € do 66 400,- €

3 % z hodnoty

nad 66 400,- €

2 % z hodnoty

 

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.