Krok VII.

Práve tu je 275 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Open Panel

Search

http://www.mediator.vivere.sk/images/slideshov/01%20slide%20b.jpg

Krok VII.

Záver

Nech je priebeh a ukončenie mediácie akékoľvek, mediátor by mal ukončiť mediáciu pozitívne.

Možne závery mediácie:

 • Ukončenie sedenia v prípade dohody
 • Ukončenie sedenia v prípade žiadnej dohody

Krok VII. úloha Mediátora:

 • Pogratulovať stranám, že sa dohodli
 • Oceniť strany za riešenie problému
 • Ponúknuť v prípade potreby ďalšie stretnutie
 • Rozlúčiť sa so stranami

 

Krok VII

Krok VI.

Napísanie dohody

Spísanie dohody slúži ako doklad o tom, že mediácia sa urobila a ako presný zápis toho, na čom sa strany dohodli pri riešení sporu.

 

Krok VI. úloha Mediátora:

 • Samostatne zaznamená jednotlivé body dohody
 • Neprisudzuje nikomu vinu
 • Nepodmieňuje prísľuby za iné prísľuby
 • Zapisuje konkrétne správania a činnosti, ktoré majú vykonať obe strany. Píše konkrétne činnosti, dátumy, hodiny, miesta...
 • Zakomponuje do dohody alternatívne riešenia
 • Prečíta nahlas návrh dohody a upraví ju podľa želania strán
 • Konečnú verziu dohody strany prečítajú a podpíšu

 Krok VI

Krok IV.

Definovanie sporu

 

Definovanie sporných bodov je pomenovanie tých miest v konflikte, kde strany potrebujú od druhej strany, aby urobila, alebo prestala robiť niečo na uspokojenie jej záujmov.

Krok IV. úloha Mediátora:

 • Definovať  podstatu sporu a body, na ktoré sa strany pozerajú odlišne
 • Definovať, čo majú strany spoločné, čo ich spája
 • Pomáhať formulovať stranám ich pocity, potreby a záujmy, pomáhať im aby sa strany navzájom pochopili
 • Pomáhať stranám ppreorientovať sa z toho, čo sa stalo k tomu, ako môžu dosiahnuť to, čo chcú v budúcnosti
 • Zosumarizovať všetky spoločné a sporné body a overiť si ich, či sú pomenované správne
 • Navrhnúť niektorý z bodov na riešenie v ďalšom kroku

 Krok IV

Krok V.

Tvorba možností riešenia

Tento krok smeruje ku konkrétnym riešeniam. Mediátor pomáha k vyjednávaniu spoločnej dohody.

Táto fáza obsahuje tri kroky:

 1. Vymýšľanie návrhov riešenia
 2. Vyberanie návrhov, ktoré stranám vyhovujú
 3. Dojednávanie riešení z vyhovujúcich návrhov

Krok V

Krok V. úloha Mediátora:

 • Podporiť strany, aby dávali svoje návrhy na riešenie
 • Stará sa o to, aby boli návrhy konkrétne
 • Zdôrazňuje ústretovosť jednotlivých návrhov, podporuje a spája návrhy
 • Necha strany vybrať riešenie, pomáha pri dolaďovaní a konkretizácii
 • Vedie strany k výberu najlepšieho riešenia
 • Dohliada aby sa riešili všetky problémy a sporné body

 

Krok III.

Rekonštrukcia sporu

Strany za pomoci mediátora sa dohodnú, ktorá bude rozprávať svoj príbeh ako prvá. Tento krok sa nazýva aj ako neprerušovaný čas. Obe strany môžu bez vzájomného prerušovania vyrozprávať svoj príbeh.

Krok III. úloha Mediátora:

 • Overi si, či správne porozumel dôležitým faktom sporu
 • Pomenuje pozitívne a negatívne emócie spojené s konfliktom
 • Zisťuje záujmy strán a zapisuje ich
 • Stráži priebeh komunikácie
 • Pomáha viesť dialóg
 • Zosumarizuje výpoveď jednej strany na podstatne body a uisti sa, či to správne pochopil.
 • Obráti sa na druhú stranu a reprodukuje výpoveď prvej strany

 

Krok III

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.